Zahradní jezírko na jaře

Nejdůležitějším prvkem ve vašem jezírku je nastolení biologické rovnováhy. Je-li rovnováha dobře nastavená, tak zpravidla s kvalitou vody nebývá velký problém. Biologická rovnováha je nejlépe udržována systematickou péčí. Ke správnému nastolení biologické rovnováhy pomůžou startovací bakterie.

  1. První věcí, kterou se budeme zabývat je jarní péče o vodní rostliny. V přírodě jsou obecně nastaveny principy, které se samozřejmě dotýkají i vašeho jezírka. Mezi rostlinami to platí úplně stejně. V zahradním jezírku se mezi rostlinami vyskytují silnější a slabší jedinci. Vodní rostliny co rostou rychleji či pomaleji. Proto se může stát že ty co se jim méně daří, nebo jsou slaběji rostoucí, mohou být vytlačovány těmi "silnějšími" jedinci. Je tedy dobré dávat si na toto pozor, aby se z vašeho zahradního jezírka nestala džungle. Je důležité provést redukci vodních rostlin a obnovit uměle rovnováhu. V zimě se taky může stát že vodní rostliny nepřezimují a je potřeba dosadit.

  2. Dalším potřebným krokem, který by měl následovat, je odstranit veškeré nečistoty plovoucí ve vodě, okrajových zónách a i na dně zahradního jezírka. Tím omezíme rozkladné procesy, které začnou po oteplení probíhat, a zmenšíme množství organických látek ve vodě. Nejvhodnějším prostředkem k tomuto úkonu je síťka, která je napojitelná na teleskopické tyče. Další možností a snažším způsobem je použití jezírkového vysavače. Vždy se snažíme co největší část těchto nečistot vybrat ručně, nebo pomocí vysavače. Zbytky nečistot, které jsou velmi těžce odstranitelné, můžeme odstranit pomocí chemických přípravků.

  3. Je důležité vyzkoušet také pevnost a stabilitu okrajů zahradního rybníčku. Současně s tím provést také údržbu konstrukcí vně a uvnitř zahradního jezírka (dřevěné konstrukce apod.).

  4. Provést kontrolu hydroizolací, zda někde nedošlo k poškození, či sednutí hrany zahradního jezírka vlivem mrazu.

  5. Důkladně vyčistit ústí nebo přepad jezírkového potoka.

  6. V případě vašich pochybností nechat přezkoumat vlastnosti a kvalitu vody, ale neprovádět zbytečně výměnu vody. K tomu se hodí tester kvality vody v jezírku.

  7. Dalšími úkony by mělo být oživení jezírkové čerpací techniky, kterou jsme v rámci přípravy na zimu odvodnili. S ponornými čerpadly od OASE, které jsme umístili do nezámrzné hloubky tento problém se zavodňováním systému řešit nemusíme. Dále je žádoucí také zkontrolovat ostatní jezírkovou techniku, jako jsou tlakové a průtokové filtry. Nezapomeňte zprovoznit také skimmer - hladinový sběrač, který vám může usnadnit jarní sběr nečistot z vodní hladiny.